DOKUMENTY SPÓŁKI
REFERENCJE
UPRAWNIENIA
1. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczona kadrę posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne
2. Uprawnienia F-Gazy personalne i dla przedsiębiorcy dla zachowania profesjonalnej i co najważniejsze bezpiecznej dla naszych klientów obsługi dotrzymując wymagań prawnych zwiazanych m.in. z instalacjami klimatyzacyjnymi.
AUTORYZACJE
61-409 Poznań, ul. Joachima Lelewela 115,

NIP 7822689965; REGON 366738707; KRS 0000666969
Bank: PNB PARIBAS BANK nr 086 1750 0012 0000 0000 3691 7628